Okres Świąt Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku kalendarzowym. To czas spotkań i refleksji, to okres kiedy można na chwilę się zatrzymać. Z tej okazji kolejny już raz 15 grudnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Chynowie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Drużbice.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Drużbice, który przekazał mieszkańcom i ich rodzinom życzenia zdrowia, siły i pomyślności na cały następny rok. Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach – Piątkowska, Radni Rady Gminy, p. o Zastępcy Wójta Gminy Drużbice Dorota Augustyniak, Sekretarz Urzędu Julita Szmigielska oraz p. o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Radosław Kamiński, a także proboszczowie: ks. kanonik Paweł Sudowski z Drużbic, ks. Kazimierz Urbaniak z Suchcic oraz ks. Bogusław Karbownik z Wadlewa, którzy skierowali do obecnych Słowo Boże.

Następnie wszyscy połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnej kolacji, podczas której uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach, Szkoły Podstawowej w Rasach, Szkoły Podstawowej w Wadlewie oraz zespół lokalny Ale Babki zaśpiewali przepiękne kolędy i pastorałki. Artyści wzbudzili wiele wzruszeń w sercach wszystkich obecnych.

Nie zabrakło tradycyjnych przysmaków świątecznej kuchni: zupy grzybowej, ryby, pierogów, czy kapusty z grochem. W tym miejscu należy serdecznie podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Chynowa oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa Chynów, którzy bardzo mocno zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. Podczas wieczerzy pojawił się Święty Mikołaj, który obdarował prezentami wszystkich obecnych na uroczystości gości.

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych przyczyniło się do oderwania od codziennych problemów i zwiększenia poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Cała uroczystość upłynęła w niezwykle ciepłej i radosnej atmosferze. Wszystkim organizatorom Wigilii Gminnej, jak również osobom, wspierającym nas przy jej realizacji serdecznie dziękujemy.