Wypoczynek letni dla dzieci rolników

Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

• Termin wypoczynku: 02.08-10.08.2020 r.
• Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004 r.)
• Liczba miejsc: 15
• Miejsce wypoczynku: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „U Guta”, ul. Piłsudskiego 37, 34-425 Biały Dunajec

Pliki do pobrania: