Jest to grupa nieformalna stworzona spontanicznie , która powstała w 2009 roku bez statusu stowarzyszenia. Liczba członków koła jest zmienna. Do współpracy w ramach koła seniora, spotkań, wyjazdów zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy w stosownym wieku. Stale jest to około 50 osób, ale w wigilii, dniu seniora ta liczba się zwiększa przez uczestnictwo osób, które na co dzień nie maja czasu lub zdrowia, możliwości przyjazdu. Seniorzy wbrew przyjętym stereotypom są bardzo aktywni. Kilkakrotnie odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Klub Seniora z partnerskiej Gminy Nowe Brzesko oraz przyjmowaliśmy ich w naszej gościnnej gminie. Chcą się spotykać, kochają tańczyć i śpiewać, jeździć na wycieczki ale uczestniczą również w życiu kulturalnym gminy. Seniorzy są obecni na uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Wydarzenia organizowane wspierane są przez naszą instytucję, czyli bibliotekę.