Historia Biblioteki w Drużbicach sięga roku 1956. W październiku tego roku przekazano Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Drużbicach 1128 książek. Od tego dnia zaczyna się historia biblioteki, która trwa nieprzerwanie od prawie 60-ciu lat. W swojej długiej historii często zmieniała lokalizację. Dziś trudno stwierdzić, gdzie kolejno gromadzony był księgozbiór. Wiemy, że siedzibą biblioteki był m.in. budynek tzw. Domu Ludowego w Drużbicach, lokal w budynku prywatnym u Państwa Zgid, barak przy szkole Podstawowej w Drużbicach, budynek po zlikwidowanym przedszkolu. Obecnie Biblioteka mieści się na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Drużbicach. Podobnie niemożliwym jest ustalenie personaliów wszystkich pracowników tej instytucji. Trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenia powodowały dużą rotację pracowników. Prawdopodobnie pierwszym bibliotekarzem był Pan Tadeusz Woch. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kierownikiem biblioteki była Pani Joanna Ślusarczyk, po niej funkcję tą pełniła Pani Grażyna Pietrzak, od roku 1983 pracę w bibliotece rozpoczęła i pracuje w niej do dnia dzisiejszego Pani Bogusława Rygielska. Od 1993 do 2018 roku kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach była Alicja Olejnik. W chwili obecnej pełniącym obowiązki kierownika jest Radosław Kamiński

Przez wiele lat oprócz biblioteki głównej, Gmina Drużbice posiadała filie biblioteczne w Suchcicach, Rożniatowicach i Wadlewie. Zostały one zlikwidowane decyzją Wójta Gminy Drużbice w 1995 roku, a księgozbiór przekazany do szkół. W tym samym czasie w Gminnej Bibliotece Publicznej zwiększono obsadę personalną do dwóch osób. Zapewnia to mieszkańcom łatwiejszy dostęp do książek, bez możliwości zamykania biblioteki na okres urlopów czy absencji chorobowej.

31 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Drużbice istniejąca biblioteka została przekształcona w samorządową instytucję kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, uzyskała osobowość prawną i weszła w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Na podstawie zapisów statutu w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach włączono Orkiestrę Gminną „Suchcice i Okolice” oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Ponadto przy bibliotece utworzyliśmy dziecięcy zespół folklorystyczny i klub seniora. Do zadań biblioteki przypisano również na podstawie zapisów statutu promocję Gminy Drużbice. Do 1999 nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb., od roku 2000, kiedy nastąpił nowy podział administracyjny kraju, zmieniła się jednostka nadrzędna. Stanowi ją teraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.

Od stycznia 2006 roku Biblioteka prowadzi czytelnię internetową. Składa się ona z trzech stanowisk komputerowych. Sprzęt, znajdujący się w czytelni jest darem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu „Ikonka". Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki. Uruchomiono także katalog wyszukiwawczy w wersji elektronicznej z dostępem dla czytelników.

Od kwietnia 2013 roku katalog księgozbioru jest w necie na stronie szukam-ksiazki.pl, obecnie macie Państwo możliwość wchodzenia w zakładkę na naszej stronie internetowej.