Członkowie Orkiestry Gminnej „Suchcice i Okolice” działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach są Państwu dobrze znani. To nasze koleżanki i nasi koledzy, sąsiedzi, uczniowie. Wiemy o nich, że potrafią grać niektórzy są uczniami szkół muzycznych. Ale rzadko mamy okazję ich usłyszeć, podziwiać i oklaskiwać za trud i wysiłek włożony w codzienne ćwiczenia, aby zdobyć tzw. warsztat muzyczny.