Drukuj

Członkowie Orkiestry Gminnej „Suchcice i Okolice” działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach są Państwu dobrze znani. To nasze koleżanki i nasi koledzy, sąsiedzi, uczniowie. Wiemy o nich, że potrafią grać niektórzy są uczniami szkół muzycznych. Ale rzadko mamy okazję ich usłyszeć, podziwiać i oklaskiwać za trud i wysiłek włożony w codzienne ćwiczenia, aby zdobyć tzw. warsztat muzyczny. Orkiestra stanowi potencjał kulturalny gminy Drużbice. Orkiestra powstała w 2001 roku z inicjatywy Pana Ryszarda Cieślaka. Pierwszym kapelmistrzem był Jerzy Charliński. Przez krótki czas pomagał nam Artur Nowak.

Pierwszy występ orkiestry odbył się w czasie nabożeństwa WIELKANOCNEGO 2002 rok w Kościele Parafialnym w Suchcicach. Następnie orkiestra dęta prezentuje się podczas uroczystości I Komunii Świętej 2002. Pierwszy występ poza granicami gminy to:”Przegląd Orkiestr Dętych” w Ruścu. Orkiestra otrzymała tam wyróżnienie. Członkowie orkiestry organizowali corocznie festyny, przeprowadzali zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców gminy i z tych wpływów zakupione zostały instrumenty dla orkiestry. W 2008 roku została włączona w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach. Od 2011 roku kapelmistrzem orkiestry jest Mateusz Cieślak, ale wielu spośród występujących tu dzisiaj muzyków pierwsze szlify zdobywało pod kierunkiem Pana Roberta Fijałkowskiego – poprzedniego kapelmistrza.

Nasza orkiestra posiada bogaty repertuar, składający się ze standardów muzyki rozrywkowej i klasycznej, marszy i muzyki okolicznościowej.