Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza Gminy Drużbice. Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

W oparciu o dowód tożsamości bibliotekarz założy Ci konto czytelnika. I tutaj pragniemy poinformować, że dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Karta biblioteczna uprawnia Cię do korzystania ze zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. Jednorazowo możesz wypożyczyć na zewnątrz 5 książek na okres 30 dni.

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

Każdy z zainteresowanych może - bez zapisu - skorzystać z Czytelni (wraz z dostępem do Internetu) po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i wpisaniu do rejestru odwiedzin.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne. Od stycznia 2006 roku Biblioteka prowadzi czytelnię internetową. Składa się ona z trzech stanowisk komputerowych.

Uruchomiono także katalog wyszukiwawczy w wersji elektronicznej z dostępem dla czytelników.

Od kwietnia 2013 roku katalog księgozbioru jest w internecie na stronie szukamksiazki.pl, obecnie macie Państwo możliwość wchodzenia w zakładkę na naszej stronie internetowej.