97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

8 marca Zespół Ludowy “Ale Babki” ze swym repertuarem w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach!

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach