97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Ale Babki – Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

“Ale Babki” to energia, radość i pozytywne wibracje!
To ludzie pełni pasji, poświęcenia i zaangażowania!

     Idea powołania zespołu ludowego w Drużbicach narodziła się już wiosną 2009 roku – nieformalna wówczas grupa śpiewacza uświetniła spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, które odbyło się w kwietniu w Bełchatowie.

     W 2010 roku Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach pozyskało pieniądze z Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na projekt pn.:  „Zorganizowanie i prowadzenie Zespołu Ludowego”. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Drużbicach Pani Anieli Książczyk oraz byłej Wójt Gminy Drużbice Pani Bożeny Zielińskiej projekt z powodzeniem wcielono w życie.

     Od początku ogromnego wsparcia zespołowi udzielała Pani Wiesława Graczyk z KGW w Drużbicach. Choć nie śpiewała w „Ale Babkach” to zawsze troszczyła się o sprawy organizacyjne zespołu, koordynacje jego działalności współpracę z urzędem. Tak jest zresztą do dziś. Czasu na rozwój zespołu nie szczędzili również jego członkowie.  Zarówno Panie jak i Panowie włożyli mnóstwo serca i wolnego czasu, by ćwiczyć swój repertuar, rozwijać umiejętności wokalne i sceniczne.

Na estradzie zespół od samego początku prezentował się w jednolitych strojach, zakupionych właśnie w ramach realizacji wspomnianego projektu. Pierwszy występ odbył się 5 września 2010 roku podczas Dożynek Gminnych w Chynowie. Instruktorką zespołu była wówczas Pani Ewa Wielochowska. Wielogodzinne próby, lekcje ćwiczenia oddechu, artykulacji, dykcji i emisji głosu pozwoliły zespołowi na wspaniały debiut!

     Od początku istnienia, ideą powołania Zespołu Ludowego była potrzeba uświetniania gminnych uroczystości. Dlatego też kolejny występ odbył się 5 listopada 2010 roku podczas jubileuszu „50 – lecia pożycia małżeńskiego” w Wadlewie, a następny w trakcie Święta Niepodległości w kościele parafialnym
w Drużbicach. Szybko okazało się, że zespół, a właściwie jego członkowie, oprócz kultywowania lokalnych tradycji, stali się animatorami wielu inicjatyw i organizatorami życia społeczno – kulturalnego na wsi. Dzięki wytężonej pracy sukcesy przyszły bardzo szybko – już w kilka miesięcy po powołaniu do życia, zespół zajął III miejsce w kategorii śpiew zespołowy podczas „Przeglądu Kolęd i Pastorałek” który odbył się w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach. I miejsce za kolędę śpiewaną solo wywalczyła natomiast Sylwia Stelmach, a wyróżnienie za kolędę góralską Anna Młynarczyk – obie Panie do chwili obecnej zasilają szeregi zespołu.

     Początek 2011 roku przyniósł kolejne wyzwania. Dotychczasowy Zespół Ludowy pod nazwa „Szronki” reprezentował Gminę na marcowym III Międzynarodowym Festiwalu Zwyczajów i Tradycji Karnawałowych „Carnavalia” 2011 organizowany przez  Ośrodek Kultury „Karolew” Łódź. Podczas kolejnego występu, tym razem z okazji gminnego „Dnia Kobiet”, zespół po  raz pierwszy daje koncert pod nazwą „ Ale Babki” i z tą nazwą występuje do dziś.

     Ważnym wydarzeniem dla zespołu był wyjazd, w sierpniu 2011 roku do Srokowa k. Kętrzyna na Festiwal Kultury Ludowej(kolejny w 2013r.) Spotkali się tam przedstawiciele oraz zespoły zaprzyjaźnione
z powiatem kętrzyńskim. Powiat Bełchatowski i Gminę Drużbice reprezentowały właśnie „Ala Babki”.
W festiwalu wzięły udział również powiaty partnerskie z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji.

      Swój dorobek artystyczny „Ale Babki” zaprezentowały także 15 października na „XII Hubertusie Spalskim”. Warto zaznaczyć, że każdy udział w imprezach i uroczystościach wyjazdowych, to ogromna szansa integracji i rozwoju, zdobycie nowych doświadczeń i obycia scenicznego.

     Rok 2012 przynosi spore zmiany. Na początku lutego Pani Ewa Wielochowska przestaje być instruktorem zespołu, a jej miejsce zajmuje Mateusz Cieślak. Do zespołu dołączają również Panowie: Krzysztof Bednarek (akordeon), Mirosław Kwaśniewski (saksofon) i Leszek Sobański (bęben). Przez cały rok, w rozszerzonym już składzie, zespół koncertuje głównie podczas lokalnych uroczystości i festynów.
Za swój dorobek otrzymuje nagrodę finansową od Starosty Bełchatowskiego za całokształt pracy twórczej. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego, w wyborze którego pomógł Pan Krzysztof Urban.

      Przez kolejne lata zespół, zgodnie ze swoim założeniem, koncertował podczas lokalnych uroczystości, uświetniając przeróżne wydarzenia, od tych podniosłych, patriotycznych po jubileusze, festyny i spotkania folklorystyczne. Bez występu „Ale Babek” już nikt nie wyobraża sobie najważniejszej gminnej uroczystości w roku, czyli Dożynek. Wspólnie z lokalna orkiestrą „Suchcice i okolice” występ zespołu jest integralną częścią tego wydarzenia, prezentując lokalny dorobek artystyczny.

Przez minioną dekadę „Ale Babki” kilkukrotnie odbierały nagrody za udział w konkursach o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Za swój dorobek w krzewieniu lokalnej kultury i tradycji w 2020 roku, podczas Koncertu Noworocznego „Słodkim krokiem z Nowym Rokiem” otrzymały „Drużbickie Bociany” – nagrodę Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego.

     Zespół wiele razy uświetniał także regionalne przeglądy i festiwale promując swój dorobek wśród szerokiego grona odbiorców, godnie reprezentując Gminę Drużbice. Zaznaczyć należy, że w latach 2011-2012 zespół działał w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach, a ponownie w jej szeregi trafił w maju 2020 roku.  Przez minione lata kształtował się charakter zespołu, jego repertuar (pojawiły się własne kompozycje) oraz skład. Każdy z muzyków i osób śpiewających, a było ich w sumie blisko czterdzieścioro, wniósł coś wyjątkowego. Dlatego każdemu z tych osób należą się podziękowania
i wyrazy uznania.

Obecnie kierownikiem muzycznym jest Pan Krzysztof Bednarek, instruktorem wokalnym Pani Monika Syryczyńska a kierownikiem zespołu Pani Monika Papież.