97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

„ BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ ” – wyniki konkursu !

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

„ BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ ” – wyniki konkursu !

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała w ramach Tygodnia Bibliotek przypadającego w okresie 8 -15 maja 2024 roku, którego hasłem było „Biblioteka – miejsce na czasie” konkurs skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy Drużbice pt. „Biblioteka moich marzeń”.
Celem konkursu było zachęcenie do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności plastycznych
i pisarskich,  promocja lokalnych talentów oraz propagowanie czytelnictwa. Nadesłano siedem prac
w dwóch wariantach: praca plastyczna i wiersz lub tekst.
Komisja Konkursowa dokonała analizy prac zgodnie z przyjętym regulaminem i wyłoniła zwycięzców:
W kategorii prac plastycznych:

– rysunek Wiktoria Grodzka

– makieta Zuzanna Komuńska

W kategorii wiersz, tekst:

Pani Izabela Bechcińska

Wyróżnienia dla: Dagmary Romanowskiej, Franciszka Woźniaka oraz Natalii Woźniak.

W dniu 23 maja 2024 roku nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody laureatom wręczył Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje
i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Podziękowania składamy również na ręce rodziców, za poświęcony czas. Zapraszamy do dalszej współpracy!