Trzeba przyznać, że wśród mieszkańców Gminy Drużbice mamy wiele poetyckich talentów! Na konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach zgłosiło się aż 17 autorów, którzy zaprezentowali 26 wierszy. Poziom prac był naprawdę wysoki. W piątek zwycięzcy odebrali nagrody. W kategorii dzieci do 12 lat I miejsce zajęła Gabriela Mosińska, II - Wiktoria Ruta, a III - Patryk Walczak. W kategorii młodzież 13-18 lat zwyciężyła Oliwia Krzysztofik, a w kategorii dorośli Pani Monika Wąsioł. Wkrótce wydany zostanie tomik wierszy wszystkich nadesłanych na konkurs prac