97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Jak zostać czytelnikiem?

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza Gminy Drużbice. Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

W oparciu o dowód tożsamości bibliotekarz założy Ci konto czytelnika. I tutaj pragniemy poinformować, że dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 10.V.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/676 z 27.IV.2016 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Karta biblioteczna uprawnia Cię do korzystania ze zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach. Jednorazowo możesz wypożyczyć na zewnątrz 5 książek na okres 30 dni.

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

Każdy z zainteresowanych może – bez zapisu – skorzystać z Czytelni (wraz z dostępem do Internetu) po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i wpisaniu do rejestru odwiedzin.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.

Uruchomiono także katalog wyszukiwawczy w wersji elektronicznej z dostępem dla czytelników, który jest dostępny tutaj: https://opac.alfios.pl/bstart/39