97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice”

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice”

Orkiestra Dęta Suchcice i Okolice otrzymała Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w wysokości 4000,00 zł. Jest to wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Celem, który przyświecał organizatorom nagrody, było uhonorowanie twórców, artystów czy projektów, które w sposób wyjątkowy mają wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami przyczyniając się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Orkiestra została zgłoszona do konkursu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach, ponieważ w ciągu 18 lat swojej działalności zgromadziła na swoim koncie wiele znaczących wyróżnień. Była laureatem wielu konkursów na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Wielokrotnie uświetniała swoimi występami lokalne i regionalne uroczystości. 15 listopada w Teatrze im. Stanisława Jaracza w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu orkiestry nagrodę odebrał kapelmistrz Mateusz Cieślak i Szymon Staszek członek zespołu. W uroczystej gali wzięli udział również p. o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Pan Radosław Kamiński i Angelika Sadurska – członek Orkiestry. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.