97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu z czytania fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej!

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach