97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Pracownicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Kinga Gral – Kierownik

Bogusława Rygielska – Bibliotekarz

Krzysztofa Grodzka – Specjalista do spraw organizacyjnych

Marta Maciszewska – Główny Księgowy (1/8 etatu)