97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Kolonie letnie 2023!

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Kolonie letnie 2023!

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS na wypoczynek w dniach 11-19 sierpnia 2023 roku do Władysławowa! Wpłata na cele statutowe wynosi 850,00 złotych. Koordynatorem projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. Informacji udzielamy w bibliotece lub pod numerem tel. 44632-30-21.