97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Konkurs “Biblioteka moich marzeń”

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Konkurs “Biblioteka moich marzeń”

Konkurs organizowany jest z okazji Tygodnia Bibliotek przypadającego w okresie 8-15 maja 2024 roku, którego hasłem jest „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Drużbice.
 Celem konkursu jest:

  • zachęcenie do aktywności twórczej,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych i pisarskich,
  • promocja lokalnych talentów,
  • propagowanie czytelnictwa oraz korzystania z biblioteki.

Prace można złożyć w dwóch wariantach:

– I WARIANT : dowolna praca plastyczna,

– II WARIANT : wiersz; tekst.