97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury

Z dumą i radością informujemy, że wniosek złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach
do Narodowego Centrum Kultury na „Zakup strojów Ludowych dla Zespołu Ludowego Ale Babki”
w ramach programu Etno Polska 2022 – został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki naszym staraniom Zespół Ludowy „Ale Babki” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 000,00 tysięcy złotych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. Całkowity koszt kompletnych strojów ludowych dla Zespołu to około 37 000,00 tysięcy złotych.